Ne zanemarimo stroškov mednarodnega poslovanja

Carinjenje robe

Tuji trgi predstavljajo za večino podjetnikov privlačno priložnost in možnost za opazno poslovno rast. A mednarodnega poslovanja se nikakor ne smemo lotiti prenagljeno, saj se lahko pri tem močno opečemo. Možne so znatne finančne izgube in druge negativne posledice, ki so lahko za podjetje celo usodne. Predvsem je treba upoštevati nekatere stroške, ki se pojavijo pri mednarodnem poslovanju.

Transport in logistika

Prevoz izdelkov po svetu seveda zahteva določeno investicijo. A ne pozabimo, da ne gre le za sam prevoz – pomislimo še na carinjenje robe, na skladiščenje, nakladanje, razkladanje in splošno logistiko. Na koncu gre upoštevati še davke in druge dajatve, ki predstavljajo neposreden strošek za račun podjetja.

Veliko je odvisno od tega, kakšne mednarodne prevoze nameravamo opravljati. Carinjenje robe na primer ne pride v poštev, če poslujemo znotraj urejenih gospodarskih skupnosti, ki omogočajo prost pretok blaga. Nasprotno pa lahko pri uvozu iz tretjih držav pričakujemo, da bo carinjenje robe pomenilo znaten dodaten strošek, ne le s samo carinsko pristojbino, temveč tudi s stroški postopkov, prilagoditev, dokumentacije …

Podobno velja za davke. V nekaterih primerih se jim lahko učinkovito izognemo, v drugih primerih gre pričakovati neizogibne stroške. Kot carinjenje robe je možno tudi davke znižati s poslovanjem v gospodarskih skupnostih, a tudi v tem primeru moramo poskrbeti za to, da sledimo predpisom, pripravimo ustrezno dokumentacijo in pravzaprav zadostimo pogojem, ki pogojujejo odpis davkov.

Carinjenje robe in davki pri mednarodnem poslovanju predstavljajo precej neposredne stroške, imamo pa še mnogo drugih finančnih obveznosti, ki niso tako očitne. Že pri logistiki, ki nenazadnje zahteva tudi urejanje raznih prevozov, skladiščenja in premeščanja blaga ter druge postopke, za nameček pa ne smemo pozabiti na vso potrebno dokumentacijo. A tudi sicer so za poslovanje v tujini značilni določeni stroški. Če je carinjenje robe možno vnaprej predvideti, na nekatere stroške naletimo šele takrat, ko jih je treba že plačati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *