Uspešno delo v skupini

MS Teams

Projektno delo v skupini je pravi pristop za opravljanje mnogih službenih nalog, pravzaprav na ta način v veliki meri poteka poslovanje podjetij iz različnih panog. A seveda ne gre na vrat na nos oblikovati skupin in sprejemati zahtevnih projektov – delovne procese je treba oblikovati premišljeno in načrtno, podpreti pa jih je treba z uporabnim sistemom. Najprej je treba postaviti načelni okvir, ki določa potek dela, nato pa tudi čisto konkretne oblike pomoči, ki so dandanes večinoma računalniške.

Pristop do projektnega dela v skupini lahko olajša Scrum, ki je priljubljena izbira predvsem med podjetji, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme. To so dolgotrajni projekti, ki vključujejo veliko drobnih opravil in redno delo na istem izdelku. Scrum je zbirka načel, ki povzemajo zgledne prakse pri takšnem delu. Na podlagi tega okvira je možno oblikovati standardiziran delovni proces, ki bo ponudil odlične rezultate pri tovrstnem delu. Scrum je posebej primeren za projektno delo v skupinah – predvideva časovno omejene termine intenzivnega dela ter kratke dnevne sestanke, ki vodijo potek projekta. Načela Scrum je možno prilagoditi in uporabiti pri mnogih projektih v različnih panogah.

Za uspešno delo v skupini pa bomo potrebovali tudi konkretno pomoč v obliki namenskih računalniških programov. Pogosto mora ekipa delati na istih dokumentih, ki jih uporabniki urejajo hkrati, prav tako je nepogrešljiva komunikacija na daljavo ter druge funkcionalnosti – vse to ponuja MS Teams, programsko okolje za delo v skupini. MS Teams je prilagojeno okolje za projektno delo v skupini, ki olajša uporabo istih virov in vsebin, omogoča tudi delo na istih datotekah, sledenje sprememb in deljenje datotek med sodelavci. Pomembna komponenta je tudi možnost neposrednega komuniciranja na različne načine. MS Teams se povezuje z drugimi programi in ne zahteva velikih prilagoditev, lahko pa zelo pomaga pri delu v skupini, tudi rezultati bodo boljši.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *