Inovacije, patenti in blagovna znamka

inovacije patenti

Inovacije, patenti brez dvoma pomenijo velik doprinos na določenem področju tehnike. Z njimi se tehnika razvija in dotedanji način dela postane enostavnejši. Zato jih je potrebno ustrezno zaščititi. Prijava patenta ščiti pravico, podeljeno prijavitelju izuma s strani pristojnega urada, za izum, ki je nov in dosega dovolj visoko izumiteljsko raven.

Prijava patenta

Prijave patenta ni mogoče sestaviti brez specifičnih strokovnih znanj, kot so znanja s področja tehnike, na katero se predmet izuma nanaša, kot tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine, ki jih ima le patentni zastopnik. Patentni zastopnik skupaj z izumiteljem dožene bistvo izuma in si prizadeva patent čim bolj zaščititi, a hkrati ne na preširok način, saj ne sme posegati v pravice drugih imetnikov patentov.

Registracija blagovne znamke v Sloveniji

Tako kot inovacije, patenti, tudi blagovna znamka sodi v področje pravic industrijske lastnine. Dobra blagovna znamka pomembno vpliva na prepoznavnost podjetja. Z njo lahko podjetje uspešno promovira svoj ugled, kakovostno blago ali storitve, stanovitnost ipd. Njeni zaščiti je namenjena registracija blagovne znamke v Sloveniji. S to pravico se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke, kombinacija barv itd. Znak se pretvori v znamko komaj z registracijo blagovne znamke v Sloveniji pri uradu za intelektualno lastnino. Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek zastopnika. Urad je dolžan preveriti, ali prijava izpolnjuje pogoje za registracijo znamke, ne preverja pa obstoja že prej registriranih enakih ali podobnih znamk.

Registracija blagovne znamke v Sloveniji podjetju doda določeno kredibilnost, ki je pomembna za uspešno dolgoročno poslovanje. Registracija znamke poskrbi, da podjetje zaščiti svojo intelektualno lastnino pred konkurenco.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *