Pravi pristop za uspešne inštrukcije

Inštrukcije statistike

Čeprav so inštrukcije dokaj priljubljena oblika učne pomoči in je ponudbe na tem področju veliko, ni vedno enostavno najti prave rešitve. Učna snov namreč ne dopušča vedno različnih načinov poučevanja, tako da se problemom, ki se pojavljajo v šoli, ne moremo kar izogniti. Od inštruktorja je torej odvisno, kako bo znal predstaviti in posredovati učne vsebine, zato je treba najprej najti ponudnika, ki najbolj prepriča s svojim pristopom.

To je ključno predvsem pri tistih predmetih, ki vključujejo tako teoretično kot praktično znanje. Izstopajo recimo inštrukcije fizike in matematike, pa tudi inštrukcije statistike in drugih strokovnih predmetov. Te vsebine je treba dobro razumeti, kar pa ni enostavno. Prav inštrukcije imajo pogosto to vlogo, da skušajo na drugačen način predstaviti vsebine, ki so posredovane že v šoli. Tako inštrukcije fizike ne predstavljajo kakšnih novih vsebin, temveč prinašajo le nov pristop do posredovanja učne snovi, kar pa je seveda v veliki meri odvisno od inštruktorja. Prav tako je zelo pomembno samostojno delo, saj inštrukcije ne morejo nadomestiti učenja. V nekaterih primerih je to bolj izrazito, inštrukcije statistike recimo pokrivajo nekaj več teoretične vsebine, ki jo je pač treba poznati, medtem ko lahko inštrukcije fizike vključujejo več vaj. V tem tiči tudi razlog, zakaj je največ povpraševanja po inštrukcijah za naravoslovne predmete – pri nekaterih vsebinah je svež pristop dobrega inštruktorja zelo pomemben, pri drugih pa je možno več narediti s samostojnim delom.

V vsakem primeru je pametno učne težave čim prej nasloviti in rešiti. Pogosto so inštrukcije prava rešitev, predvsem pri zahtevnih strokovnih predmetih, ko recimo pomagajo inštrukcije statistike. Z novimi pristopi do predstavitve in učenja zahtevnih vsebin je možno narediti veliko razliko, ravno zato pa je pomembno, da za inštrukcije izberemo dobrega inštruktorja. Ne štejejo le strokovne kompetence, temveč tudi pedagoške in didaktične veščine, ki so lahko še bolj pomembne.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *