Registracija blagovne znamke in prijava patenta

Registracija blagovne znamke

Če želimo svojo intelektualno lastnino kar se da dobro zaščititi, moramo pravočasno opraviti ustrezne postopke na uradu za intelektualno lastnino. Na srečo imamo na voljo vse potrebne rešitve, da si zagotovimo dobro pravno podlago v primeru, če bi si želela konkurenčna podjetja pomagati z našo intelektualno lastnino. Seveda pa bo treba za tak rezultat vsebine najprej ustrezno zaščititi, pri čemer imamo na voljo več možnosti. Poznati moramo svoje opcije in izbrati tiste, ki ponujajo najboljšo zaščito.

Blagovna znamka

Blagovna znamka je zelo priljubljena izbira, saj pokriva vsebine, ki jih uporabljajo praktično vsa podjetja. Registracija blagovne znamke se uporablja za zaščito prepoznavnih grafičnih simbolov, predvsem logotipov, grafičnih predlog, tudi sloganov in drugih prepoznavnih znakov, ki služijo razločevanju ponudbe na konkurenčnem trgu. Jasno je, da je treba te vsebine ustrezno zaščititi, saj jih uporabljamo prav za to, da bi si zagotovili prednost pred konkurenco. Tako je registracija blagovne znamke ključna naloga pri mnogih podjetjih, ki želijo biti uspešna na konkurenčnem trgu.

Postopek registracije je dokaj enostaven in poceni, moramo pa imeti pripravljene vse potrebne materiale. Znake, ki jih želimo zaščititi, moramo natančno opredeliti v vseh mogočih formatih in barvnih kombinacijah, pomisliti moramo tudi na to, za katere vrste izdelkov oziroma storitev želimo, da zaščita velja.

Patent

Prijava patenta poteka podobno kot registracija znamke, je pa pri opredelitvi vsebin, ki jih želimo zaščititi, nekaj več dela. Treba je namreč demonstrirati uporabno vrednost idej in izumov, saj morajo biti ti vezani na uporabo v praksi. Prav tako pri patentni prijavi izbiramo nekatere možnosti, ki odločajo o končni zaščiti. Prijava patenta je praviloma nekoliko bolj zahtevna, ni pa nujno dražja – v izhodišču je zaščita cenejša kot pri znamkah, na dolgi rok pa je lahko precej draga, saj je cena odvisna od trajanja zaščite in se viša za vsako leto sproti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *