Ročna dela na sodobni kmetiji

Kmetijska mehanizacija

Sodobna kmetijska mehanizacija nam vsekakor olajša veliko dela, predvsem na večjih kmetijah si ne moremo več predstavljati dela brez pomoči takšnih naprav. A marsikaj ostaja še vedno prepuščeno ročnemu delu, bodisi zaradi zahtevnosti bodisi zaradi trivialnosti. V vsakem primeru bo treba delo opraviti, saj se ne moremo vedno zanašati na mehanizacijo.

Seveda tudi ročna dela niso več tisto, kar so bila nekoč. Čeprav smo si od vedno pri delu na kmetiji pomagali z ročnim orodjem, je to postalo v zadnjem času veliko bolj napredno, morda celo motorizirano. Tako tudi ti opravki ne bodo tako zahtevni, poleg tega lahko delo opravimo zelo učinkovito in uspešno, morda celo bolje kot kmetijska mehanizacija.

Kmetijska mehanizacija je običajno prilagojena večjim in dokaj urejenim površinam. Nekateri vsiljivci lahko omejijo uporabnost mehanizacije in zahtevajo uporabo ročnega orodja. Omenimo recimo košenje okoli kolov, ograj in drugih anomalij na urejeni površini, prav tako velika mehanizacija ne more doseči ostrih kotov in drugih nedostopnih kotičkov. Poleg tega je treba z ročnim delom včasih nadomestiti pomanjkljivosti mehanizacije – pri spravilu sena zgrabljalniki in nakladalne prikolice sicer opravijo dobro delo, a za seboj pogosto pustijo kar zajeten kupček sena, še poseben na bolj razgibani površini. Kmetijska mehanizacija teh pomanjkljivosti ne more učinkovito odpraviti, lahko pa to dokaj enostavno storimo na roke.

Seveda pa je kmetijska mehanizacija precej neuporabna tudi pri opravilih, ki zahtevajo nekoliko bolj prefinjeno ravnanje. Tu gre predvsem za spretnosti, ki mejijo bolj na umetnost kot na znanje. Izstopa na primer sirarstvo, ki se pogosto opravlja po tradicionalnih tehnikah, tudi pri zorenju sira je treba marsikaj postoriti na roke. Nenazadnje pa kmetijska mehanizacija ne more pomagati tudi tam, kjer imamo opravka s specifičnimi in spremenljivimi potrebami, tudi pri delu z živalmi, pri čemer se pogosto soočamo s kakšnimi izjemami, ki zahtevajo poseben pristop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *